Kernkwaliteiten

Aan het eind van mijn opleiding laat ik zien een complete journalist te zijn. Dit doe ik door aan te tonen dat ik de zes benodigde kernkwaliteiten van een journalist bezit en in de praktijk kan brengen. Ik zal de kwaliteiten afzonderlijk kort toelichten. Meer informatie over alle competenties en het bewijs dat ik ze beheers, is te zien aan de geschreven artikelen en de bijbehorende verantwoording.

Kernkwaliteit: Competenties tonen in samenhang
Voor deze kwaliteit geldt sowieso al het onderstaande bij andere kwaliteiten. Daarnaast heb ik tijdens het gehele proces voortdurend keuzes moeten maken. Bij verschillende onderwerpen heb ik invalshoeken moeten veranderen, informatie moeten schrappen of ben ik zelfs opnieuw begonnen met schrijven aan een tweede versie van een artikel. Puur omdat ik kritisch ben op mezelf en het beste eruit wilde halen. Doordat ik meer informatie haalde uit interviews en research heb ik dus met regelmaat vervolgonderzoek moeten doen. Dit had weer als gevolg dat ik mijn planning moest aanpassen en moest evalueren. De hoeveelheid informatie moest goed verwerkt worden, andere informatie weer geschrapt. De eindresultaten zijn er en ik kan stellen dat ik deze competentie daardoor goed beheers.

Kernkwaliteit: Zelfstandigheid
De kernkwaliteit zelfstandigheid is te herkennen aan al mijn producties. Ik laat zien zelfstandig keuzes te maken en dat ik ze kan verantwoorden. Daarnaast heb ik alles zelf moeten plannen gedurende mijn gehele afstudeerperiode waar alle artikelen een uitkomst van zijn. Dat dit gelukt is en doordat producten van een goede kwaliteit zijn, laat ik zien dat ik zelfstandig keuzes kan maken om mijn doel te bereiken. De keuzes die ik maak, de informatie die ik gebruik en de zelfstandigheid van het plannen zijn enkele onderdelen waar ik deze competentie aan kan toeschrijven.

Kernkwaliteit: Diepgang en complexiteit
Vooral bij de achtergrondverhalen laat ik zien over diepgang en complexiteit te beschikken. Ik heb bij het cybercrime-artikel voor Elsevier veel bronnenonderzoek moeten doen om te begrijpen hoe bepaalde aspecten in elkaar steken. Zo heb ik mij verdiept in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heb ik nadrukkelijk gekeken welke bronnen mij konden helpen bij het onderzoek. Zo ben ik op basis van de kennis van Roel van Rijsewijk gaan zoeken naar wat de overheid doet tegen cybercriminaliteit. Ik ben daarbij uitgekomen bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Op de webpagina heb ik mij verdiept in wat het instituut doet. Op basis van deze informatie ben ik mij gaan verdiepen in de fraudezaken en ben daarbij uitgekomen bij de helpdesk. Door mijzelf continu vragen te stellen kan ik heel diep ingaan op onderwerpen. Ik leg in het artikel ook uit wat cybercriminaliteit inhoudt en hoe hackers te werk gaan. Daarbij licht ik toe hoe bedrijven omspringen met potentieel gevaar. Ik toon daarmee aan vanuit verschillende invalshoeken naar het onderwerp te kijken en uit te diepen hoe instanties en betrokken partijen werken.

Bij het artikel over taal in Quest heb ik mij verdiept in de Nederlandse taal. Om te bepalen hoe ingewikkeld of gecompliceerd het is om andere talen te leren, moest ik begrijpen hoe de Nederlandse taal zich verhoudt tot andere talen. Hierbij heb ik mij verdiept in ons onderwijssysteem en hoe buitenlandse talen verweven zijn met het onderwijsstelsel. Verdieping heb ik gezocht en gevonden in het leren van talen. Zo heb ik onderzocht welke talen het gemakkelijkst en moeilijkst zijn om te leren. Daarvoor was kennis over bovenstaande ook belangrijk. Daarnaast heb ik verdieping gezocht in de breedte door te kijken welke talen zo moeilijk en makkelijk zijn en complexiteit gezocht in het hoe en waarom ervan. Ik laat tevens zien over complexiteit en diepgang te beschikken door belangrijke taaloverbruggingen aan te halen. Hiervoor heb ik mij verdiept in de Langua Franca en waarvoor het gebruikt wordt. Ook door geschreven artikelen laat ik zien over deze kernkwaliteit te beschikken.

Kernkwaliteit: Diversiteit in doelgroepen en genres
Dat ik breed inzetbaar ben laat ik zien met de kernkwaliteit diversiteit in doelgroepen en genres. Hiervoor verwijs ik je naar de verantwoording bij mijn afstudeerartikelen. Ik laat aan de hand van vijf verschillende genres zien dat ik met verschillende genres uit de voeten kan. Ook schrijf is elk artikel voor een andere doelgroep geschreven. Wat wellicht opvalt is dat ik niet alleen heb gekeken naar mannen/ mannen en vrouwen. Ik heb ook artikelen geschreven als man die voor een vrouwendoelgroep bedoeld zijn. Door mezelf deze uitdaging te geven, bewijs ik ook aan mezelf dat ik breed inzetbaar ben in de journalistiek.

Kernkwaliteit: Creativiteit en originaliteit
De creativiteit van mijn onderwerpen is te zien aan mijn artikelen. Ik bewandel niet de bekende paden maar ga op zoek naar iets nieuws. Het interview is een goed voorbeeld daarvan. Met de insteek van het artikel en de doelgroep laat ik zien dat ik een uniek product kan wegzetten. Ditzelfde geldt voor de uitgediepte onderwerpen over taal en cybercriminaliteit. Het is niet alleen nu actueel, de onderwerpen zijn dat over een lange periode. De unieke invalshoeken bij al die artikelen tonen aan dat ik de competentie bezit, maar ik voeg met mijn opiniestuk en column ook een extra waarde toe. Eigen ervaringen kunnen leiden tot unieke inzichten en dat laat ik door middel van de column en opinie zien.

Kernkwaliteit: Reflecterend vermogen
Dat ik de competentie Reflecterend vermogen bezit laat ik zien aan de hand van mijn afstudeeronderzoek. Ik verantwoord hierin mijn gemaakte keuzes en ontwikkel een visie op het probleem.